Značka - Nevymožiteľná pohľadávka

Čo s nezaplatenou faktúrou z pohľadu DPH?

Azda každý z podnikateľov sa v praxi stretol s prípadom, kedy mu jeho odberateľ nezaplatil za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Či už šlo zo strany...