Článok

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2020

2020
Danove priznanie

Kedy najneskôr môžete podať daňové priznanie k dani z príjmov, ktoré ste dosahovali v roku 2019 sa dozviete v tomto článku.

Koniec základnej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 pripadne v tomto roku na 31. marca 2020, a teda na bežný pracovný deň (utorok). Do uvedeného dátumu je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale aj daň z príjmov uhradiť.

Ak daňové priznanie v základnej lehote nestihnete pripraviť a podať, máte možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie, a to až o 3 mesiace, teda do 30.06.2020 alebo ak ste v minulom roku dosahovali zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, je možné si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o 6 mesiacov, teda do 30.09.2020. Pozor, ak predĺžite základnú lehotu o viac ako 3 mesiace z dôvodu príjmov zo zahraničia a tieto v podanom daňovom priznaní neuvediete, Daňový úrad pristúpi k uloženiu pokuty.

Ak si teda chcete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, bude potrebné podať príslušnému Daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania najneskôr do 31.03.2020, v ktorom si môžete určiť, či si základnú lehotu predlžujete o jeden, dva alebo až tri  kalendárne mesiace. Lehota musí byť uvedená vždy tak, aby pripadla na koniec kalendárneho mesiaca (teda k 30.04.2020, 31.05.2020 alebo 30.06.2020). V tejto novej predĺženej lehote je splatná aj daň z príjmov, ktoré ste dosiahli v roku 2019.

Predpísané tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nájdete TU.

Nezabudnite, že obchodné spoločnostiživnostníci, resp. fyzické osoby podnikatelia sú povinné podať daňové priznanie resp. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky cez rozhranie finančnej správy.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment